Tag Archive : เว็บคาสิโนเปิดใหม่

อาการปวดคอและร้าวมาถึงแขน

อาการปวดคอที่เราพบได้บ่อยโดยเฉพาะกลุ่มของคนทำงาน และส่วนมากจะต้องทำงานเกี่ยวกับหน้าคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะต้องนั่งอยู่เป็นเวลานานๆ อาการปวดคอ ที่เราสามารถจะช่วยบรรเทาได้นั่นก็คือการที่เรานวด หรือว่าจะเป็นการที่เราหมุนคอเพื่อที่จะช่วยในการผ่อนคลาย แต่ถ้าหากอาการของเรารู้สึกเริ่มปวดที่รุนแรงมากขึ้น

จนทำให้เรารู้สึกว่าอาการปวดคอลามไปถึงบริเวณของแขน ไหล่ นิ้วมือ ซึ่งสาเหตุเหล่านี้อาจจะเป็นหมอนรองกระดูกสันหลังเกิดอาการเสื่อมหรือว่าไปทับเส้นประสาทของไขสันหลัง ซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้เราควรที่จะไปพบหมอ เพื่อที่จะได้ทำการตรวจรักษาในขั้นตอนต่อไป

     สาเหตุที่ทำให้เราปวดคอ

  • กิจวัตรประจําวัน อย่างเช่น การที่เรานั่งดูโทรศัพท์เป็นเวลานานๆ หรือว่าการที่เราใช้คอมพิวเตอร์และนั่งอยู่ในท่าเดิมประจำเป็นเวลานาน โดยที่เราไม่ลุกขึ้นขยับร่างกายของเรา ก็อาจจะทำให้กล้ามเนื้อของเราเกิดอาการเส้นยึด หรือว่ากล้ามเนื้อคอที่ผิดท่า จนทำให้เราเกิดอาการปวดคอได้ดังกล่าว
  • ภาวะกระดูกสันหลังเสื่อม ซึ่งภาวะนี้จะอยู่ในช่วงของคนที่อายุสูงคือหมอนรองกระดูก ข้อต่อ เส้นเอ็นกระดูก มีการเสื่อมสภาพ ด้วยอายุของแต่ละบุคคลจึงทำให้กระดูกสันหลังของเราไม่มีความยืดหยุ่น และไม่แข็งแรง และยิ่งกระดูกสันคอของเรามีอาการเสื่อมก็อาจจะทำให้เรามีอาการปวดคอได้ดังกล่าว
  • การติดเชื้อ  การติดเชื้อต่างๆไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับวัณโรค   แบคทีเรีย หมอนรองกระดูกสันหลัง ก็อาจจะส่งผลให้เรามีอาการปวดคอหรือว่ามีอาการปวดหัวรวมไปถึงเกี่ยวกับคอของเราเกิดไม่ค่อยเหมือนปกติคอแข็งอย่างนี้เป็นต้น

วิธีในการรักษา

  • การรักษาด้วยยา คุณหมออาจจะถามอาการของเราและอาจจะสั่งยาตามอาการของแต่ละคน ว่าอาการแต่ละคนมีอาการที่รุนแรงมากน้อยเพียงใดแต่ถ้าสำหรับคนไข้บางคนมีอาการที่รุนแรงมากคุณหมออาจจะใช้ยาสเตลอยหรือเป็นยาชาเพื่อจะเข้าทำการฉีดบริเวณใกล้ลากประสาทซึ่งอยู่ตรงกับกระดูกสันหลัง เพื่อที่จะช่วยในการรักษาและช่วยในเรื่องของการลดอาการปวด และทำให้เรามีอาการปวดที่เบามากขึ้น 
  • การทำกายภาพบำบัด  เป็นการที่เราช่วยในเรื่องของกระดูกการสันหลังบริเวณคอของเรา ให้คราย ยืดกล้ามเนื้อช่วยลดอาการเกร็งของบริเวณกล้ามเนื้อบริเวณต้นคอของเราและการที่เรานวดอย่างถูกวิธีก็อาจจะช่วยให้เราลดอาการปวดบริเวณต้นคอของเราบรรเทาได้
  • การผ่าตัด  แพทย์อาจจะต้องใช้วิธีในการผ่าตัดเพื่อช่วยในเรื่องของการบรรเทาอาการปวดของแต่ละบุคคลซึ่งบางคนอาจจะมีอาการที่รุนแรงจนทำให้เราต้องมีการผ่าตัดเพื่อช่วยให้อาการปวดของแต่ละคนมีความบรรเทามากขึ้นอย่างเช่นผู้ป่วยที่มีอาการเกี่ยวกับรากประสาทหรือไขสันหลังถูกกดทับซึ่งเป็นอาการเรื้อรังในกรณีนี้คุณหมอก็จะทำการผ่าตัดให้ซึ่งก็อยู่ในแต่ละบุคคลว่ามีอาการแตกต่างออกไปอย่างไร

 

 

สนับสนุนโดย  เว็บคาสิโนเปิดใหม่