Tag Archive : สูตรหวยยี่กี หวยดี

รู้ไว้ถ้าไม่อยากเป็นมะเร็งปากมดลูก

ต้องยอมรับว่าในปัจจุบันอัตราการเกิดขึ้นของโรคมะเร็งนั้นถือว่าสูงมากและคนส่วนใหญ่ในยุคปัจจุบันก็ล้วนอยู่ในสภาวะสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่รวมถึงการใช้ชีวิตในทุกวันค่อนข้างจะเสี่ยงต่อการเกิดโรคร้ายอย่างมะเร็งอย่างมาก โดยเฉพาะในปัจจุบันมะเร็งที่พบเป็นจำนวนมากและมักจะเกิดขึ้นในเพศหญิงนั้นถือว่ามีจำนวนมากเลยทีเดียว นั่นก็คือโรคมะเร็งปากมดลูก

ซึ่งปัจจัยในการเกิดขึ้นนั้นก็มีหลากหลายปัจจัยและโดยส่วนใหญ่ปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งปากมดลูกมักจะมาจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรหรือช่วงวัยที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากในช่วงวันที่ยังไม่เหมาะแก่การมีเพศสัมพันธ์นั้นโดยเฉพาะในเพศหญิงก็เพราะว่าในช่วงวัยนี้นั้น ร่างกายและรวมถึงเยื่อบุของช่องคลอดหรือมดลูกนั้นยังไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่และยังมีเยื่อบุที่บางเบาอยู่ ทำให้อาจจะเกิดการติดเชื้อได้และเมื่อมดลูกเกิดการติดเชื้อแล้วนั้น ไม่สามารถที่จะกำจัดเชื้ออกไปได้เชื้อก็จะเกิดการกระจายตัวและสะสมจนเป็นเชื้อมะเร็งในที่สุด

กาตรวจเพื่อคัดกรองถือว่าเป็นสิ่งที่จะทำให้ผู้ที่ติดเชื้อนั้นสามารถรู้ได้อย่างรวดเร็วและทำให้การรักษาโรคมะเร็งปากมดลูกนั้นสามารถรักษาได้อย่างทันถ่วงทีรักษาด้วยวิธีที่เหมาะสมและไม่ส่งผลกระทบต่อร่างกายมากนัก ซึ่งการตรวจหามะเร็งปากมดลูกนั้นสามารถทำได้

โดยการตรวจแป๊ปสเมียร์ เป็นการตรวจค้นเพื่อหาความผิดปกติที่อาจจะเกิดขึ้นกับปากมดลูกซึ่งเป็นวิธีการตรวจทางเซลล์วิทยา ซึ่งเป็นการเก็บเซลล์จากปกมดลูกจากนั้นก็ส่งเข้าห้องแล็ปและตรวจเพ่อหาความผิดปกติหรือเซลล์ที่อาจจะสามารถพัฒนาไปเป้ฯเชื้อมะเร็งได้นั่นเอง

รวมถึงการตรวจหาเชื้อโมเลกุลหรือการตรวจหา HPV ซึ่งในการตรวจนั้นก็จะเป็นการเก็บตัวอย่างและมีการส่งตรวจแบบเดียวกันกับการตรวจหาเชื้อมะเร็งหรือการตรวจแบบแป๊ปเมียร์ ซึ่งอาจจะสามารถตรวจในคราวเดียวกันได้การตรวจนั้นจะเป็นการป้ายปากมดลูกด้วยน้ำส้มสายชูเพื่อดูถึงความผิดปกติขิงปากมดลูกที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจคัดการองมะเร็งปากมดลูกนั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก โดยในปัจจุบันมีการให้ความสำคัญในเรื่องของมะเร็งปากมดลูกมากพอสมควร

ทำให้การตรวจดเพื่อคดกรองมะเร็งปากมดลูกนั้นมีทั้งการตรวจแบบฟรีและแบบเสียเงิน โดยการตรวจเพื่อคัดกรองนั้นควรมีการตรวจอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง นอกจากการตรวจคัดกรองแล้ว การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันมะเร็งปากมดลูก ก็เป็นสิ่งที่จะสามารถช่วยป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้อีกทางหนึ่ง แต่ถ้าหากมีการป้องกันด้วยการฉีดวัควีนก่อนมีเพศสัมพันธืนั้นก็จะช่วยทำให้การฉีดวัคซีนมีประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งปากมดลูกได้อย่างดีเลยทีเดียว

 

สนับสนุนโดย.    สูตรหวยยี่กี หวยดี