การนอนพักผ่อนสำหรับผู้ใหญ่

การนอนพักผ่อนสำหรับผู้ใหญ่

ไม่ใช่ว่าจะเป็นเพียงแค่เด็กๆเท่านั้นที่จะต้องมีการกำหนดระยะเวลาในการนอนพักผ่อนเพราะว่าสำหรับผู้ใหญ่อย่างเราด้วยก็เช่นกันจะต้องมีการนอนให้เพียงเพราะดังนั้นหากคุณอยากมีร่างกายที่ดีคุณควรที่จะเริ่มจากการนอนพักผ่อนให้เพียงพอเสียก่อนโดยระยะเวลาในการกำหนดเวลาในการนอนจะมีดังนี้

สำหรับเด็กมหาลัยควรนอนตั้งแต่ 7-9 ชั่วโมงต่อวันโดยมีอายุตั้งแต่ 18 ถึง 25 ปีสำหรับช่วงวัยรุ่นที่มีการใช้งานทางด้านของสมองในการเรียนรู้โดยเด็กบางคนนั้นอาจจะต้องใช้เวลาเรียนหนังสือมากกว่า 9 ชั่วโมงต่อวันจึงทำให้สมองมันเกิดการเหนื่อยล้าและเป็นการต้องการความพักผ่อนอย่างเพียงพอช่วงเวลาที่ควรนอนหลับนั่นก็คือไม่เกิน 23:00 น

สำหรับผู้ใหญ่ควรมีระยะเวลาในการนอนโดย7- 9 ชั่วโมงต่อวันมีอายุอยู่ประมาณ26 ถึง 64 ปีด้วยกันสำหรับในช่วงเวลาของผู้ใหญ่การนอนเพียงเท่านี้ก็เป็นการเพียงพอสำหรับร่างกายของพวกเขาแล้วเพราะจะต้องเป็นวัยที่ใช้สมองในการทำงานโดยหากมีการนอนพักผ่อนน้อยอาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพและการทำงานของสมองให้เชื่องช้าลงได้ขึ้นไปอีกดังนั้นจึงควรมีการนอนอย่างน้อย 7-9 ชั่วโมงต่อวันเพื่อเป็นการพัฒนาสมองให้ได้ศักยภาพ

สำหรับผู้สูงอายุควรมีระยะเวลาในการนอนตั้งแต่ 7 ถึง 8 ชั่วโมงต่อวันด้วยกันโดยพวกเขานั้นจะมีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปสำหรับวัยผู้สูงอายุนี้อาจจะใช้เวลาในการนอนที่มีเวลาน้อยกว่าเวลาในวัยของช่วงอื่นๆด้วยกันทั้งหมดดังนั้นเราจะเห็นว่าผู้สูงอายุในส่วนใหญ่นั้นมักจะคนแทนที่จะตื่นเช้ากว่าเราแต่อันที่จริงแล้วนั้นสำหรับผู้สูงอายุมักจะใช้เวลาในการนอนหลับทั้งกลางคืนและกลางวันโดยมีการแบ่งในช่วงเวลากลางวันเพียงเล็กน้อยและในช่วงเวลากลางคืนเป็นส่วนใหญ่

หลังจากที่ทราบกันแล้วนะคะว่าการพักผ่อนที่เพียงพอทำอะไรกับเป็นประโยชน์กับร่างกายของเราได้มากน้อยเพียงใด ซึ่งสำหรับเพื่อนๆอยู่ไหนกันบ้าง ก็อย่าลืมพักผ่อนตามเวลาที่มีระยะเวลากำหนดให้เพียงพอแต่เวลาเหล่านั้นด้วยนะ เพราะมันจะเป็นประโยชน์ต่อตัวของคุณเองในที่สุด

การพักผ่อนที่เพียงพอยังสามารถช่วยให้ร่างกายของเราและสมองของเราพัฒนาได้อย่างเต็มที่โดยที่คนนั้นแทบจะไม่ต้องทำอะไรอย่างอื่นเลยเพราะการพักผ่อนที่เพียงพอก็เป็นการช่วยในอีกระดับหนึ่งแต่ถ้ามีการพักผ่อนที่น้อยเกินไปจะเห็นได้อย่างชัดเจนโดยมันสมองของคุณนั้นจะไม่สามารถทำงานได้อย่างปกตินั่นเองดังนั้นการพักผ่อนจึงถือได้ว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดสำหรับชีวิตของมนุษย์เราและทุกเพศทุกวัยนั่นเอง